Z varovanjem danes poskrbimo za vaš miren jutri.

Nudimo celovit pristop k zagotavljanju varovanja na strateški in operativni ravni.

Celovite in sodobne varnostne rešitve na enem mestu

Celovite in sodobne varnostne rešitve na enem mestu

So natančno načrtovani enostavnejši in kompleksnejši sistemi za zaznavanje in preprečevanje škodnih dogodkov.

Zagotavljanje skladnosti

Optimizacija stroškov varovanja in varnostnih rešitev

Pomeni pripravo celovite rešitve za vsako stranko posebej z upoštevanjem največjega možnega pozitivnega ekonomskega učinka na poslovanje.

Zagotavljanje skladnosti

Zagotavljanje skladnosti

Uvedene varnostne rešitve ne smejo biti v nasprotju s potrebami naročnika, morajo pa tudi zadostiti vsem zakonskim zahtevam in standardom.

 

Naše zgodbe

Nacionalni posvet »VARNOSTNI MANAGEMENT«

Nacionalni posvet »VARNOSTNI MANAGEMENT«

Državni (ne)nadzorni organi

Državni (ne)nadzorni organi

Država Slovenija je z namenom izvajanja nadzora nad zakonitostjo in strokovnostjo delovanja pravnih subjektov na vseh nivojih delovanja in upravljanja ustanovila in še ustanavlja organe nadzora.

© Nova panorama d.o.o., 2020. Vse pravice pridržane

Podpis

Pogoji za prijavo na e-novice

Strinjam se, da Nova panorama, družba za integrirano varovanje d.o.o. (Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana) upravlja moje osebne podatke (ime, priimek, elektronska pošta) z namenom prejemanja ustreznih poslovnih novic. Zavedam se, da lahko kadar koli prekličem dovoljenje, tako da pošljem e-pošto na  info.nova_panorama@siol.net. Po tem bodo vsi moji podatki izbrisani in ne bom prejemal nobenih novic od Nova panorama, družba za integrirano varovanje d.o.o. Zavedam se, da lahko zahtevam informacije o osebnih podatkih, ki jih hranijo.